Cách thay đổi chữ Howdy trên thanh admin WordPress

Khi làm việc với một client, bạn đã bao giờ thử tùy chỉnh WordPress back-end chưa? Chẳng hạn như thêm một widget custom dashboard, xóa mục trên menu, tạo một bản ghi… Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thay đổi chữ Howdy trên thanh admin WordPress.

Thông thường, sau khi bạn đăng nhập vào trang admin WordPress thì sẽ thấy bên phải của thanh admin có chữ “Howdy, Username”. Chúng ta sẽ tiến hành thay đổi chữ Howdy thành chữ khác, trong ví dụ này là thay đổi thành chữ Welcome.

change-howdy-text-wordpress-0_nhatdesign.com

Việc bạn cần làm đơn giản chỉ là paste đoạn code sau vào file functions.php trong theme WordPress của bạn hoặc tạo một trang plugin.

add_action( 'admin_bar_menu', 'nd_wp_admin_bar_my_custom_account_menu', 11 );

function nd_wp_admin_bar_my_custom_account_menu( $wp_admin_bar )
{
   $user_id = get_current_user_id();
   $current_user = wp_get_current_user();
   $profile_url = get_edit_profile_url( $user_id );

   if ( 0 != $user_id )
   {
     // Thêm menu "My Account"
     $avatar = get_avatar( $user_id, 28 );
     $howdy = sprintf( __('Welcome, %1$s'), $current_user->display_name );
     $class = empty( $avatar ) ? '' : 'with-avatar';

     $wp_admin_bar->add_menu(
        array(
          'id' => 'my-account',
          'parent' => 'top-secondary',
          'title' => $howdy . $avatar,
          'href' => $profile_url,
          'meta' => array(
          'class' => $class,
        ),
     ) );
   }
}

Chúc bạn thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×