Cách sửa lỗi thiếu updated, entry-title, author trong Webmaster Tool

Chào các ban, trong quá trình sử dụng WordPress hay Blogspot do chúng ta chưa tối ưu các thẻ nên khi kiểm tra Rich Snippet của Google thường bị báo các lỗi:

 • Thiếu: updated
 • Thiếu: entry-title
 • Thiếu: author

loi-updated-entry-title-author

Đối với WordPress

Đầu tiên, bạn vào phần quản trị (domain.com/wp-admin/) ⇒ phần Giao diện (Appearence) ⇒ Editor ⇒ single.php

1.Sửa lỗi thiếu update: Missing required field “updated”

Bạn tìm code sau:

<span><?php the_time(‘j F,Y’); ?></span>

Thêm vào thuộc tính “date updated”, khi đó đoạn code sẽ chỉnh sửa dưới sau:

<span class=”post_date date updated”><?php the_time(‘j F,Y’); ?></span>

2.Sửa lỗi thiếu entry-title: Missing required field “entry-title”

Các theme thông thường sẽ có code sau:

<h1><?php the_title(); ?></h1>

Bạn thay đoạn code trên bằng đoạn code dưới đây:

<h1 class="title single-title entry-title"><?php the_title(); ?></h1>

3. Sửa lỗi thiếu author và name: Missing required hCard “author” và Missing required field “name (fn)”

Ở đây chúng ta sẽ sửa cả 2 lỗi thiếu author và name. Trước tiên, bạn tìm đoạn code:

<span class=”theauthor”><?php the_author_posts_link(); ?></span>

hoặc

<span class=”theauthor”><?php the_author(); ?></span>

Sau đó sửa code lại thành:

<span class=”vcard author”>
   <span class=”fn”><?php the_author_posts_link(); ?></span>
</span>

hoặc

<span class=”vcard author”>
   <span class=”fn”><?php the_author(); ?></span>
</span>

Đối với blogspot

1. Đăng nhập vào trang blog của bạn.
2. Chọn tab Templale
3. Chọn Edit HTML
4. Tìm đoạn code có dạng tương tự như bên dưới:

<b><span class='post-author vcard' ></b>
   <b:if cond='data:top.showAuthor'>
     <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
        <span class='fn'>
          <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
             <data:post.author/>
          </a>
        </span>
     <b:else/>
        <span class='fn'><data:post.author/></span>
     </b:if>
   </b:if>
<b></span>
</b><strong>
Đoạn code XML trên có thể khác nhau tùy theo mẫu của blogger nhưng đều có dạng tương tự như trên.

Tiếp theo, bạn thay đoạn code vừa tìm được bằng đoạn code sau:

<span class='post-author vcard' itemscope='itemscope'  itemtype='http://schema.org/Person'>
   <b:if cond='data:top.showAuthor'>
     <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
        <span class='fn author'>
          <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
             <span itemprop='name'><data:post.author/></span>
          </a>
        </span>
     <b:else/>
        <span class='fn author'><span itemprop='name'><data:post.author/></span></span>
     </b:if>
   </b:if>
</span>
</pre>
<p style="text-align: justify;">Vì công cụ tìm kiếm không xác định được thẻ Update của thời gian nên bạn tìm code thời gian:</p>

<pre>
<data:post.timestamp/>

Sửa nó thành code dưới đây để thêm thẻ Update:

<span class='<b>updated</b>'><data:post.timestamp/></span>

6. Tìm đoạn code:

<b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='<b>post-title</b>'>
Để thêm thẻ khai báo phần tiêu đề bài viết, bạn phải thêm thuộc tính entry-title bằng cách sửa đoạn code vừa tìm được thành đoạn code sau:
<b:if cond='data:post.title'>
   <h3 class='post-title <b>entry-title</b>'>

7. Tìm code:

<div class='blog-posts hfeed'>

Thay nó bằng code:

<div class='blog-posts'>

8. Tìm code:

<div class='post hentry'>

Thay nó bằng code:

<div class='post'>

9. Tìm code:

<div class='post hentry uncustomized-post-template

Thay nó bằng code:

<div class='post uncustomized-post-template

Bây giờ, bạn lưu lại Template và chờ vài ngày để Google cập nhật sẽ thấy phần lớn các lỗi mất đi.

Sau khi thực hiện xong các bạn có thể kiểm tra tại link sau: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×