Hướng dẫn sử dụng plugin SEO Auto Links

Plugin SEO Auto Links có nhiệm vụ tự chèn link dẫn đến category, tag hay một liên kết bất kỳ vào đúng từ khóa mà bạn đã định sẵn, có hỗ trợ từ khóa tiếng Việt. Việc này vô cùng có lợi nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian cho việc xây dựng backlink nội bộ, đặc biệt là với các website có quá nhiều bài viết. Dưới đây là phần hướng dẫn khá ngắn gọn giúp bạn nắm bắt được plugin này và sử dụng nó tốt nhất có thể.

SEO Auto Links

Ghi chú: Sau khi cài đặt có thể gặp trường hợp bị hiển thị PHP warning, bạn chỉ cần nhấn F5 là nó sẽ mất.

SEO Auto Links Options

Sau khi cài đặt plugin SEO Auto Links xong, bạn vào Settings -> SEO Auto Links để thiết lập cho nó hoạt động.

Tại đây có 4 phần chính như sau:

1. Internal Links

SEO Auto Links - Internal Links

Phần này để bạn thiết lập một số tùy chọn trong việc tự chèn link vào từ khóa của bài.

Posts: bật/tắt tự động chèn vào Post
Page: bật/tắt tự động chèn vào Page
Comments: bật/tắt tự động chèn vào bình luận
RSS Feed: bật/tắt tự động chèn vào RSS Feed
Max Links: Số lượng liên kết tối đa được chèn tự động (nên thấp hơn 5)
Max Keyword Links: Số lượng từ khóa trùng nhau tối đa được chèn link vào (nên đặt là 1)
Max same URL: Số lượng liên kết tối đa được dùng nếu nó trùng nhau (nên đặt là 1)
Case sensitive: Cho phép xử lý từ khóa phân biệt rõ chữ hoa và chữ thường

2. Custom Keywords

SEO Auto Links - Custom Keywords

Đây là phần quan trọng nhất của plugin SEO Auto Links, là nơi để bạn thiết lập các từ khóa và liên kết sẽ tự động chèn vào.

Keywords & links: Danh sách các từ khóa và URL, mỗi URL được xác định bằng một dòng.
Grouped keywords: bật/tắt tính năng chống trùng lặp từ khóa
Load from URL: Xử lý danh sách từ khóa và URL thông qua một file .txt ở bên ngoài. Lúc này phần Keywords & links sẽ vô hiệu.

3. Excluding

SEO Auto Links - Excluding

Phần này dùng để thiết lập tùy chọn loại trừ một số trang nhất định.

Igrone posts/pages: Danh sách các page/post sẽ được bỏ qua không thực thi plugin. Bạn có thể nhập ID, slug hoặc tên của nó.
Igrone keywords: Danh sách các từ khóa sẽ không chèn link nếu nó gặp, thường là dùng để chống việc trỏ link vào một số trang như Giới thiệu, Liên hệ, …
Single post/page only: Chỉ cho phép thực thi trong nội dung của page và post

4. Targeting

SEO Auto Links - Targeting

Phần này sẽ thiết lập các phần mà nó có thể tự động chèn link.

Posts: Cho phép trỏ link đến post
Pages: Cho phép trỏ link đến page
Categories: Cho phép trỏ link đến category nếu nó gặp từ khóa trùng với tên category
Tags: Cho phép trỏ link đến tag nếu nó gặp từ khóa trùng với tên tag
Minimum categories/tags: Số lần hiển thị link của một category/tag có trong bài
Add nofollow: Thêm nofollow vào liên kết được trỏ tự động
Open in a new windows: Mở liên kết được chèn tự động trong cửa sổ mới

Hướng dẫn sử dụng Custom Keywords

Như mình đã nói ở trên, đây là phần quan trọng nhất trong plugin SEO Auto Links và hầu như chúng ta chỉ sử dụng tính năng này. Mình không khuyến khích các bạn bật chức năng tự trỏ về post/page/category/tag vì nó rất rối nếu bạn có nhiều bài.

Mục đích chúng ta sử dụng Custom Keywords là để nó trỏ về đúng ý mình hơn thông qua việc đặt từ khóa theo ý muốn để trỏ tới trang mà mình mong muốn.

seo-auto-links

Để bắt đầu sử dụng, bạn sẽ khai báo danh sách URL và keywords vào khung Custom Keywords với cấu trúc như sau:

từ khóa, http://example.com

Nghĩa là mỗi khi nó gặp từ khóa trong bài thì nó sẽ tự thêm một liên kết http://example.com vào từ khóa đó. Ví dụ:

seo auto links, http://nhatdesign.com/wordpress-development/su-dung-plugin-seo-auto-links.html

Hãy nhớ mỗi khi khai báo xong một URL và từ khóa thì phải nhấn Enter để xuống dòng.

Nếu bạn muốn dùng nhiều từ khóa cho một liên kết thì chỉ cần thêm dấu phẩy để ngăn cách giữa các từ khóa:

từ khóa 1,từ khóa 2,từ khóa 3, http://example.com

Hy vọng bài hướng dẫn cách sử dụng plugin SEO Auto Links này sẽ giúp ích cho nhiều bạn còn thắc mắc về cách sử dụng.

Lưu ý: Plugin khá ngốn tài nguyên nếu bạn có từ vài trăm từ khóa và URL trở lên. Do đó, hãy cân nhắc khi muốn thêm một từ khóa nào đó, chỉ nên thêm các từ khóa quan trọng mà thôi.

Nguồn: thachpham.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×