Hướng dẫn kiểm tra checkbox đã check sử dụng jQuery

Chào các bạn, trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng jQuery để kiểm tra trạng thái của checkbox một cách đơn giản và nhanh nhất.

1. Sử dụng phương thức prop() trong jQuery:

Phương thức prop() nó hỗ trợ cho bạn việc kiểm tra trạng thái của các checkbox một cách đơn giản.

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $('input[type="checkbox"]').click(function(){
      if($(this).prop("checked") == true){
        alert("Checkbox đã đánh dấu.");
      }
      else if($(this).prop("checked") == false){
        alert("Checkbox chưa đánh dấu.");
      }
    });
  });
</script>

2. Sử dụng :checked trong jQuery:

Bạn cũng có thể dùng “:checked” để kiểm tra trạng thái của checkboxs

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $('input[type="checkbox"]').click(function(){
      if($(this).is(":checked")){
        alert("Checkbox đã đánh dấu.");
      }
      else if($(this).is(":not(:checked)")){
        alert("Checkbox chưa đánh dấu.");
      }
    });
  });
</script>

Cám ơn bạn đã xem qua bài viết của mình. Nếu thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×