Hướng dẫn phục hồi code khi sử dụng Git

Nếu bạn chưa từng sử dụng Git thì nên xem qua bài hướng dẫn cách cài đặt Git trước đây của mình. Bạn thường xuyên phải làm việc nhóm và quản lý các dự án thì Git là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Dù bạn là một lập trình viên chuyên nghiệp hay mới bắt đầu bước vào thế  giới lập trình thì cũng nên tìm hiểu qua Git vì đây là một cụ quản lý code tốt và sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bạn cần phục hồi code khi gặp phải code đủ thứ, code tùm lum … và đây là một số trường hợp bạn sẽ gặp phải:

1. Vừa chỉnh code xong, chưa add

$ git clean -df
$ git checkout -- .

2. Lỡ tay add nhưng chưa commit

$ git reset HEAD 
$ git clean -df 

3. commit rồi, mà hên chưa push:

$ git reset HEAD~1 --hard

4. commit rồi, lỡ tay push luôn

Push lên rồi, có nghĩa là có thể đã có người fetch về sử dụng rồi, mà người ta đã lấy rồi thì không có chuyện giựt lại. Trong trường hợp này bạn cần đính chính lại: “À, nãy tao nhầm, lấy cái này nè”.
Vì thế, ta push 1 commit khác, nội dung là ngược lại cái vừa push để đính chính.

$ git revert HEAD~1..HEAD

Nguồn kipalog


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×