Hướng dẫn Git đơn giản cho người mới

Ngày này Git là một phần không thể thiếu đối với các bạn lập trình viên dù mới bắt đầu hay lâu năm đều phải dùng đến nó. Vì sự tiện lợi trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc làm nhóm với nhau. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài câu lệnh cơ bản về các sử dụng Git cho các bạn mới bắt đầu.

1. Hướng dẫn cài đặt:

Đối với Windows:
git-for-windows.github.io/

Đối với Linux:
git-scm.com/download/linux

2. Cách tạo và clone một respository:

Để tạo 1 repository mới, bạn mở cửa sổ câu lệnh và gõ vào

git init

Để clone 1 có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy sử dụng dòng lệnh sau:

git clone /đường-dẫn-đến/repository/

Nếu repository đó ở máy chủ khác thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:

git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

3. Một số câu lệnh thường sử dụng

Thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba “trees” được duy trì bởi git. đầu tiên là Thư Mục Đang Làm Việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.
Bạn có thể đề xuất thay đổi (thêm nó vào chỉ mục Index) bằng cách:

git add <tên-tập-tin>
hoặc
git add *

Đây là bước đầu tiên trong quy trình git cơ bản. Để thật sự commit những thay đổi, bạn sử dụng

git commit -m "Ghi chú Commit"

Bây giờ thì tập tin đã được commit đến HEAD, nhưng chưa phải trên thư mục remote.
Thay đổi của bạn hiện đang nằm tại HEAD của bản sao cục bộ đang làm việc. Để gửi những thay đổi đó đến repository remote bằng cách:

git push origin master

Thay đổi master bằng bất cứ nhánh nào mà bạn muốn đầy những thay đổi đến.
Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải thêm nó bằng cách

git remote add origin <máy-chủ>

Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào máy chủ đã chọn.
Các nhánh (branches) được dùng để phát triển tính năng tách riêng ra từ những nhánh khác. Nhánh master là nhánh “mặc định” khi bạn tạo một repository. Sử dụng các nhánh khác tri đang trong giai đoạn phát triển và merge trở lại nhánh master một khi đã hoàn tất.
Tạo một nhánh mới và đặt tên là “feature_x” và chuyển qua nhánh master bằng cách

git checkout -b feature_x

Trở lại nhánh master

git checkout master

Và xóa nhánh features_x đó lần nữa

git branch -d feature_x

một nhánh không có giá trị với các nhánh khác trừ khi bạn đẩy nhánh đó đến remote repository

git push origin <nhánh>

Để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất bằng cách

git pull

trong thự mục đang làm việc để lấy về (fetch) và trộn (merge) các thay đổi ở remote.Để trộn một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd: master), sử dụng

git merge <nhánh>

Trong cả hai trường hợp, git cố gắng trộn tự động (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không phải lúc nào cũng làm được và thường dẫn đến xung đột. Trách nhiệm của bạn là trộn các xung đột đó thủ công bằng cách chỉnh sửa các tập tin được hiển thị bởi git. Sau khi thay đổi, bạn phải đánh dấu chúng là đã được trộn (merged) bằng cách

git add <tên-tập-tin>

trước khi trộn các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng cách

git diff <nhánh_nguồn> <nhánh_mục_tiêu>

4. Hướng dẫn cách gắn nhãn

Mình khuyên các bạn nên tạo nhãn (tags) khi phát hành phần mềm. Đây là khái niệm được biết đến, đã từng có trên SVN. Bạn tạo tag mới tên là 1.0.0 bằng cách

git tag 1.0.0 1b2e1d63ff

chuỗi 1b2e1d63ff là 10 ký tự đầu tiên của mã commit (commit id) mà bạn muốn tham chiếu đến bằng nhãn của bạn. Bạn có thể lấy mã commit với lệnh

git log

Bạn cũng có thể sử dụng ít ký tự hơn từ mã commit, nó chỉ cần phải là duy nhất.
Trong trường hợp bạn làm sai điều gì đó, bạn có thể thay thế các thay đổi cục bộ bằng lệnh

git checkout -- <tên-tập-tin>

lệnh này thay thế những thay đổi trong “tree” đang làm việc với nội dung mới nhất của HEAD. Các thay đổi đã được thêm vào chỉ mục, kể cả các tập tin mới, điều này sẽ được giữ lại.

Nếu bạn muốn hủy tất cả thay đổi và commit cục bộ, lấy về (fetch) lịch sử gần đây nhất từ máy chủ và trỏ nhánh master cục bộ vào nó như sau:

git fetch origin
git reset --hard origin/master

git GUI tích hợp sẵn

gitk

sử dụng kết quả git với nhiều màu

git config color.ui true

hiện log trên chỉ một dùng mỗi commit

git config format.pretty oneline

Sử dụng thêm tập tin tương tác

git add -i

Cám ơn bạn đã xem qua bài viết của mình. Mong được sự ủng hộ và bổ sung từ các bạn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×