PMD Models

PMD Model Management Là một trong những tổ chức hàng đầu về đào tạo tại Việt Nam, mô hình quản lý Việt Nam và các mô hình quốc tế. Tạo ra những tiềm năng để giúp đỡ những người có đam mê về công việc người mẫu có thể biến ước mơ thành hiện thực.
Link :pmdmodel.com

×