Bài 1: Giới thiệu, cấu hình và cài đặt PHP

Bài 1 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Ngôn ngữ PHP ra đời từ năm 1994 do Rasmus Lerdorf phát triển, sau đó được phát triển bởi nhiều người và trải qua nhiều phiên bản. Phiên bản hiện tại là PHP5 đã được công bố vào tháng 7/2004. Mã PHP có thể thực thi trên webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng.

Bài 2: Kiến thức tổng quan về lập trình PHP

Bài 2 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu trúc cơ bản trong PHP. Về tổng quan PHP có cú pháp khá tương đồng với 1 số ngôn ngữ như C, Java. Tuy nhiên, tự bản thân chúng cũng có những điểm rất riêng biệt.

Bài 3: Toán tử và biểu thức trong PHP

Bài 3 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Hôm nay mình đi tiếp đến phần toán tử và biểu thức là những kiến thức cơ bản và cần thiết để xử lý các thao tác trong quá trình PHP. Những phần quan trọng không thể thiếu cho dù bạn có học ngôn ngữ lập trình nào đi nữa thì vẫn không thể bỏ qua phần này. Hít thở thật sau và bắt đầu thôi.

Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP

Bài 4 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Giới thiệu các bạn một ứng dụng khá quan trọng trong PHP đó là giúp cho sự tương tác tương tác xử lý dữ liệu trên form của người sử dụng. Nhằm mục đích giúp cập nhật thông tin một cách linh động và dễ dàng quản lý chung hơn bởi sự kết hợp tuyệt vời của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên để làm được điều ấy PHP yêu cầu form phải đáp ứng 1 số quy định chung đặt ra.

Bài 5: Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP

Bài 5 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Hôm nay mình sẽ đi tiếp một trong những tác vụ đặc biệt của PHP là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên 1 file dữ liệu. Điều này giúp cho PHP dễ tùy biến hơn khi xử lý 1 lượng dữ liệu có quy mô lớn. Việc thao tác mở, đọc, ghi, đóng file này cũng có ý nghĩa tuần tự như bạn đang làm việc trực tiếp trên 1 file dữ liệu thực thụ.

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Bài 6 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Như những ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng, cụ thể hơn mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi, cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên. Một phần tử mảng luôn bắt đầu với giá trị là 0.

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và Session trong PHP

Bài 7 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Cookie và session trong PHP là hai phương pháp được sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này giúp bạn tạo sự chứng thực hiệu quả bằng việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố định.

123
×