Học PHP cơ bản

PHP – viết tắt hồi quy của “Hypertext Preprocessor”, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.


Lập trình plugin WordPress

Plugins WordPress là các thành phần mở rộng được lập trình dựa trên nền tảng của WordPress nhầm bổ sung thêm các tính năng mà WordPress chưa có sẵn. Chẳng hạn như trong WordPress chưa có sẵn các nút chia sẻ bài viết lên các mạng xã hội, bạn cần tới một plugins để bổ sung thêm các nút này.