Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh

Bài 18 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Ở những bài trước, chúng ta đã nghiên cứu từng ứng dụng nhỏ bằng việc kết hợp PHP và MySQL. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương pháp xây dựng một trang upload nhiều hình ảnh và cách lưu chúng vào cơ sở dữ liệu trong lập trình PHP. Mô […]

Bài 17: Xây dựng hệ thống bình chọn bằng PHP và MySQL

Bài 17 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Ở loạt bài trước, chúng ta đã biết về các ứng dụng quản lý người sử dụng, xây dựng bộ đếm, tạo mã bảo mật để phòng chống những người có dụng ý xấu trên website. Tiếp theo, trong bài này, chúng ta sẽ được biết thêm cách thức xây dựng hệ thống cho phép […]

Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng PHP

Bài 16 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Trong bài này, chúng ta sẽ nói về cách thức xây dựng tính năng thống kê số người đang viếng thăm website của bạn bằng PHP và MySQL. Vì đây là một chức năng nhỏ nên mình không đi nhiều về những tính năng lớn như bao nhiêu khách, bao nhiêu thành viên, … mà […]

Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP

Bài 15 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách làm việc với PHP kết hợp MySQL trong việc xây dựng hệ thống thêm, sửa, xóa và quản lý user. Trong bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phương pháp tạo dãy số ngẫu nhiên để chống tấn công flood dữ liệu hoặc […]

Bài 14: Viết ứng dụng sửa, xóa thành viên bằng PHP và MySQL

Bài 14 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Trong bài trước, chúng ta đã nói về cách thêm và quản lý thành viên kết hợp PHP và MySQL. Tiếp theo, trong bài này, chúng ta sẽ viết tiếp 2 ứng dụng sửa và xóa thành viên để hoàn tất module user. Để theo kịp bài này, các bạn vui lòng xem lại bài […]

Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MySQL

Bài 13 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Ở các bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về việc thêm một thành viên và thiết lập trang đăng nhập vào hệ thống administrator. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về ứng dụng quản trị các tài khoản hay nói cách khác là hệ thống lại toàn bộ danh sách […]

Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MySQL

Bài 12 trong 20 bài của series Học PHP cơ bản

Ở bài trước, chúng ta đã xây dựng ứng dụng thành viên cho phép người sử dụng thực thi công việc đăng nhập vào hệ thống. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục việc phát triển ứng dụng trên để người sử dụng sau khi đăng nhập có những thao tác đặc quyền như […]

...91011...
×